800-45 Tigrík

Rozmery: cca 80 cm

Materiál: textil

Kostýmy sú neoddeliteľnou súčasťou každého
divadelného vystúpenia v škôlkach. Deti prezlečené za rôzne
postavy môžu zahrať role z rozprávok alebo príbehov.
Počas hrania rolí sa u detí rozvíja slovná zásoba,
vyjadrovanie, jazyková a komunikačná schopnosť.