400-49 Ježkova tabuľa

Rozmery tabule: cca 40 x 40 cm

Obsah:
1 tabuľa,
24 kartičiek s predlohami,
100 ks „pichliačikov”

Počas hry sa u detí rozvíja jemná motorika,
koncentrácia a taktiež aj logika.