340-50 Glóbus so zvieratkami

Priemer zemegule: cca 23 cm

Výška: cca 30 cm

Materiál: plast, kov

Glóbus vyrobený pre deti, vďaka ktorému môžu študovať našu planétu.
Môžu pozorovať rovník, rovnobežky, poludníky, kontinenty, krajiny a ostrovy.
Glóbus je ilustrovaný farebnými obrázkami suchozemských aj vodných zvieratiek.

Odporúčaný vek: 6 roky