300-70 Staviteľ

Obsah:
cca 100 ks stavebných dielov, rozmery: cca 4 x 1 x 1 – 4 x 4 x 2 cm
1 plastový box, rozmery: cca 14 x 19 x 14 cm

Hry rozvíjajú priestorové vnímanie, kreativitu a jemnú motoriku.

Odporúčaný vek: 3 roky