300-69 Stavebnica húsenička

Obsah:
cca 50 ks stavebných dielov, rozmery: cca 4 x 4 x 3 cm
1 plastový box, rozmery: cca 14 x 19 x 14 cm

Hry rozvíjajú priestorové vnímanie, kreativitu a jemnú motoriku.

Odporúčaný vek: 3 roky