230-67 Čo cítiš?

Rozmery vyskladaných obrázkov: cca 12 x 6 x 0,5 cm

Máme rôzne tváre, každá má iný význam.
V tejto hre môžete vidieť vynikajúce príklady
výrazov tváre nastávajúcich v jednotlivých
situáciách pri hre.
Hra obsahuje 14 párov do seba zapadajúcich kartičiek.

Odporúčaný vek: 3 roky