230-40 Kde žijú zvieratká?

Rozmery: cca 17,5 x 12,5 x 3,5 cm
Rozmery domina: cca 8 x 5 x 0,5 cm

Obsah: cca 18 ks domina

Pomôžte nájsť zvieratkám ich domov!
Je veverička domáce zviera alebo žije v lese?
Pozorne sledujte kraje domina a zaručene nájdete svoj pár!

Odporúčaný vek: 3 roky