200-82 Protiklady

Rozmery: cca 15 x 9,5 x 5 cm

Obsah: 20 ks drevených kartičiek

Spoznanie protikladov a ich napárovanie napomáha
a rozvíja u detí logické myslenie. Hra je vynikajúcou pomôckou aj pre rozvoj pamäte a rozšírenie slovnej zásoby. Dávajte pozor pri párovaní kartičiek na ich okraje, pretože Vám pomôžu pri riešení!

Odporúčaný vek: 3 roky