200-05 Kockový duel

Obsah:
1 drevený box, rozmery: cca 24 x 24 x 5 cm
1 hracia tabuľa, rozmery: cca 43 x 22 cm
49 kociek s písmenkami abecedy, číslami a symbolmi, rozmery: cca 3 cm

Pomôcka pri jazykových hrách, či už pri cudzom alebo materinskom jazyku.
Hra pre jednotlivca ale aj spoločenská hra! Pomocou kociek môžete vytvoriť slová alebo matematické príklady. Hra je vhodná na rozšírenie a rozvíjanie slovnej zásoby,
na precvičovanie matematických úkonov.
A môže sa začať kockový duel!

Odporúčaný vek: 5 roky