150-07 Chodníkové kresby

Obsah:
1 plastový kruh, priemer: cca 14 cm
1 rúčka, rozmery: cca 13,5 x 7,5 x 4 cm
4 kriedy, rozmery: cca 10 x 2 cm
1 strúhadlo, rozmery: cca 4 x 4,5 x 4 cm

Vložte kriedu do plastového kruhu, uložte naň rúčku
a otáčajte ju v smere hodinových ručičiek cca 1 celé otočenie! Stlačením gombíka vznikne obrázok!

Odporúčaný vek: 4 roky