Impressum

Kontakt:

Hobla s. r. o.

Tekovský Hrádok 32

935 51  Tekovský Hrádok

Tel.: +421 902 935 552

E-mail: hoblask@hobla.eu

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36268569
IČ DPH: SK2021945222

Zapísané v OR OS Nitra Odd. Sro, Vložka č.: 17080/N

Informácie zverejnené na stránke Hobla s.r.o. majú informatívny charakter.

Návštevník stránky sk.hobla.eu  súhlasí s nasledovnými podmienkami:

Všetky značky, obrázky, logá, texty a informácie na webových stránkach sk.hobla.eu sú vlastníctvom spoločnosti Hobla s.r.o. a nesmú byť žiadnym spôsobom využívané, kopírované alebo napodobňované bez písomného súhlasu spoločnosti.

Je striktne zakázané, bez písomného súhlasu spoločnosti Hobla s.r.o. akýmkoľvek spôsobom využívať názvy, obrázky a logá spoločnosti alebo časť z nich.

Zneužitie sa považuje za porušenie autorského práva a bude riešené súdnou cestou.

Hobla s.r.o. súhlasí s voľným používaním informácií zverejnených na webovej stránke spoločnosti na osobné účely – uloženie obsahu alebo jeho častí v počítači alebo ich vytlačenie.

Hobla s.r.o. si vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť obsah webových stránok sk.hobla.eu alebo ich dočasne prípadne úplne odstaviť.

Hobla s.r.o. neberie zodpovednosť za neustálu a bezchybnú dostupnosť webovej stránky.