Dlžníci

Vážení návštevníci! V tejto časti nájdete zoznam osôb – subjektov, ktoré boli najmenej 3x písomne upozornené v dlhšom časovom horizonte na neplnenie si svojich záväzkov voči našej spoločnosti a nijakým spôsobom sa nesnažia svoj záväzok vyrovnať a ani spolupracovať na riešení problému.
Našim prvotným cieľom je snaha vyhovieť zákazníkovi a aj v prípade nepriaznivej finančnej situácie klientov dokážeme nájsť spoločné riešenie!
Zoznam má informačný charakter a slúži na výstrahu tých, ktorí by mohli prísť s danou osobou – subjektom do styku.
Po vyrovnaní záväzku bude dlžník zo zoznamu odstránený.

Dlžníci:

  • Anna Koželová, Bzenec